Dotacje

 

Dostacje

Zwracam/y się z prośbą o przedstawianie ofert na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu skośnym budynku Ośrodka Wypoczynkowego „GRZEŚ” w Mikoszewie prowadzonego przez firmę MNM Magdalena Karabon

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja pn. "Zwiększenie liczby miejsc noclegowych wraz z zapewnieniem infrastruktury rekreacyjnej oraz stworzeniem Sali multimedialnej w Ośrodku Wypoczynkowym "Grześ" w Mikoszewie" mająca na celu "Rozwój firmy MNM Magdalena Karabon poprzez stworzenie nowej atrakcyjniejszej oferty Ośrodka wraz ze zwiększeniem zatrudnienia w trakcie trwania projektu." współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Magdalena Karabon “MNM” realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem
„SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.
Projekt obejmuje usługi doradcze, których celem jest wsparcie przedsiębiorstwa w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Wartość całkowita projektu: 43.185,30 zł 
Wkład Funduszy Europejskich: 33.354,50 zł 

 

W związku z realizacją operacji pt.: „Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez doposażenie Ośrodka Wypoczynkowego Grześ w Mikoszewie” współfinansowanej ze środków finansowych Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze serdecznie zapraszamy mieszkańców i turystów – dzieci i młodzież ale także całe rodziny do skorzystania z infrastruktury obiektu. Zapraszamy do korzystania m.in. z basenu oraz wyposażonej sali do ćwiczeń typu crossfit. Oferta dotyczy zajęć indywidualnych i grupowych po sezonie. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt:

Ośrodek Wypoczynkowy GRZEŚ

Leśna 5, 82-103 Mikoszewo

+48 600 044 472

info@osrodekgrzes.pl

Dotacje