UE

Kolonie i obozy sportowe nad morzem - oferta na 2023/2024

Zakwaterowanie zł/os./doba

Budynek A
pokoje 2, 3 i w większości 6 osobowe z łazienkami

zobacz więcej ...

157

Budynek B
pokoje 2,3,4 oraz 6 osobowe z łazienkami

zobacz więcej ...

145

Domki campingowe 3-6 osobowe  z łazienkami
*domki nie są ogrzewane

zobacz więcej ...

123

Ceny usług określone powyżej zostaną zwaloryzowane. Waloryzacja dokonana zostanie do ostatniego dnia marca 2023/2024r. Podstawą waloryzacji ceny usługi będzie średnioroczny wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi konsumpcyjne ogółem (inflacja) za rok 2022/2023, ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, publikowany zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami). Waloryzacja realizowana będzie zależnie od wartości wskaźnika wzrostu cen, o którym mowa powyżej i dokonana zostanie wówczas, gdy wskaźnik ten przekroczy 105%, co stanowić będzie wzrost cen o co najmniej 5%. Waloryzacja następuje przez powiadomienie Organizatora/Klienta przez Ośrodek, który jest zobowiązany poinformować Organizatora/Klienta o wysokości współczynnika waloryzacji za rok poprzedni w terminie do 15 marca 2023r.
Dzieci do lat 3 są bezpłatnie (bez dostawki i świadczeń).

Grupy Osób Dorosłych i  Młodzież 16 lat i powyżej mają stawki wyższe o +15 zł wyższe.

OPCJA HB jest o 5 zł niższa od stawek powyżej.

Pobyt dwudniowy z jednym tylko noclegiem do dodatkowe +20 zł/os.

Koszt organizacji ogniska: 20 zł/osoba (kiełbasa, herbata, pieczywo, ketchyp/musztarda, ogórek kiszony, drewno, naczynia jednorazowe, kije do ogniska). Jeśli ognisko będzie organizowane w ramach kolacji (kolacja z kiełbaskami przy ognisku) wówczas nie ma dodatkowej opłaty.  

1 Opiekun/15 Uczestników czyli co szesnasta osoba ma pobyt bezpłatny..

Powyższe ceny obejmują pobyt wraz z wyżywieniem czyli z 3 posiłkami dziennie.

Śniadania  i kolacje podajemy w formie bufetu. Koszt dodatkowych świadczeń: obiad 30 zł/os, śniadanie/kolacja/ognisko 20 zł/os.

W przypadku całodziennych wyjazdów/atrakcji poza ośrodkiem, zapewniamy dwa posiłki oraz prowiant dla Uczestników. Prosimy i zachęcamy żeby Dzieci przywoziły własne kanapniki i bidony.

Diety:

W razie konieczności możemy zapewnić dietę bezmleczną, bezglutenową (dopłata 20 zł/os.doba).
Uwaga! Nie realizujemy pojedynczych, indywidualnych diet.

Posiłki przed godziną 7:30 i po 19:30 są dodatkowo płatne - 200 zł/grupa
Do pobrania

Dotacje